Loading...

Jesteśmy przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją i handlem hurtowym opakowaniami drewnianymi.

Głównym przedmiotem naszej działalności jest sprzedaż palet używanych. Działamy na polskim rynku od 2005 roku i obsługujemy wiele znaczących firm zarówno produkcyjnych jak i usługowych.

Nasze bogate doświadczenie pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez klientów.

Wykonujemy niestandardowe opakowania na specjalne zamówienia.

Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cja Opa­ko­wań Drew­nianych Piotr Ro­ga­liń­ski

działa w branży opakowań od 2005 roku. Firma powstała w od­po­wie­dzi na rosnące ocze­ki­wa­nia rynku i stale dy­na­micz­nie rozwija się. Współpracujemy z wieloma cenionymi w Polsce firmami z wielu branż; od sektora spożywczego po budowlany.

Obszar naszego działania obejmuje całą Polskę, jednak przeważająca część naszych klientów to przedsiębiorstwa z rejonu Wrocławia.

Kompleksowo obsługujemy firmy w zakresie dostawy, wymiany i wykupu palet. Trudnimy się również skupem złomu paletowego, zapewniając pełną dokumentację w tym zakresie.

Dane kontaktowe

Palety – Skład oferty

Zapewniamy transport zakupionych opakowań!

Ceny palet dostosowywane są indywidualnie do każdego klienta, zależą od zakupionych ilości, jakości współpracy, transportu.

Opakowania specjalne

Elastyczność naszej firmy pozwala na małoseryjną produkcję opakowań specjalnych.

Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa indywidualny projekt opakowania, a następnie w jego oparciu wykonać nawet pojedyncze egzemplarze produktu.

Na każdym etapie produkcji klient może ingerować w specyfikację wyrobu i w miarę użytkowania dostosowywać go do własnych potrzeb.

Proponujemy Państwu następujące pozycje:

Usługi i wyroby tartaczne

W skład oferty firmy wchodzą wszelkiego rodzaju usługi tartaczne, świadczone dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu przez doświadczonych stolarzy.

Możemy pochwalić się nowymi trakami pionowymi i poziomymi do przecinania drewna, dopasowanymi w najdrobniejszym szczególe do naszych potrzeb. Nastawienie produkcji na elastyczność pozwala produkować w małych seriach, pojedynczych sztukach bądź masowych ilościach.

Skup palet

W ramach prowadzonej działalności dokonujemy skupu palet używanych oraz uszkodzonych. Oferujemy w tym względzie konkurencyjne ceny oraz zapewniamy odbiór towaru od klienta. Płacimy gotówką za zakupione palety.

Firmy oraz osoby prywatne chętne do podjęcia współpracy prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Recykling

Recykling opakowań drewnianych pozwala ograniczyć przede wszystkim zużycie surowca i energii, niezbędnej do wprowadzenia nowych produktów. Działania związane z odzyskiem pomagają chronić środowisko naturalne.

W ramach oferty świadczymy usługę odbioru złomu paletowego, z którego kolejno pozyskujemy materiał do produkcji palet drewnianych. Posiadamy odpowiednie zezwolenia, pozwalające na działania z zakresu odbioru, transportu i odzysku odpadów drewnianych. Dysponujemy technologią, dzięki której możemy w pełni wykorzystywać materiały, pochodzące ze zużytych palet.

Odbieramy wszelkiego rodzaju odpad drewniany – nietypowe, uszkodzone palety oraz opakowania drewniane. Zapewniamy stałe terminy odbiorów oraz własny transport.

Usługi transportowe

Od 2013 roku firma świadczy krajowe usługi transportowe. Dokonujemy przewozu rzeczy pojazdami o ładowności do 24 ton oraz przestrzeni ładunkowej nawet do 120 m³.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z Wrocławia i okolic do współpracy w zakresie transportu na krótkich trasach (do 100 km)!

605 142 934

Sie­dziba przedsiębiorstwa mie­ści się w miej­sco­wo­ści Ra­dzo­wice, w po­wie­cie ole­śnic­kim, 15 km od trasy S8 Wro­cław — War­szawa.

Tu­taj rów­nież pro­wa­dzona jest pro­duk­cja pa­let oraz wszel­kiego ro­dzaju ele­men­tów opa­ko­wań. Pro­dukty na­szej firmy ce­chuje wy­soka ja­kość wy­ko­na­nia. Elastyczność produkcji pozwala na małoseryjną produkcję opakowań nietypowych takich jak: skrzynie, stojaki, wsporniki, ramki.

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy:

Szybki kontakt!
+
Wyślij!